Monitoring alarmowy

TG ALARM SYSTEM

TG Alarm System oferuje montaż kamer i telewizji przemysłowej oraz instalację profesjonalnych systemów alarmowych podłączonych do monitoringu dowolnego obiektu lub domu. Takie działanie w znaczący sposób podnosi poziom zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub np. pożarem. Monitoring CCTV jest skuteczną i relatywnie najtańszą formą ochrony firmy, osób i mienia.

Jak działa monitoring?

Usługa monitoringu polega na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną, Internetem lub GSM/GPRS do lokalnej stacji monitorowania obsługiwanej przez przeszkolonych w tym celu pracowników 24 godziny na dobę.

System alarmowy zainstalowany w obiekcie inicjuje informacje np. o zakłóceniu jednego z detektorów. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną, Policję czy służby medyczne. Patrol dociera do obiektu w ciągu 5 do 15 minut w celu ujęcia sprawcy lub zabezpieczenia obiektu.

Każdy pojazd, którym porusza się patrol, wyposażony jest w nadajnik GPS, co pozwala na ustalenie najbliższej jednostki zdarzenia. Jako profesjonalna agencja ochrony dysponujemy własną Stacją Monitorowania, opartą na najnowszej technologii, a także 300 patroli interwencyjnych w całej Polsce przeszkolonych w zakresie kursów ochrony. Uwaga! Odbierane sygnały uzależnione są od rodzaju zainstalowanego systemu alarmowego w obiekcie.

Zaawansowane systemy mogą generować informacje o naruszeniach, takich jak:

  • alarm włamaniowy
  • alarm napadowy
  • sabotaż systemu
  • sygnalizacja – pożar, gaz
  • usterki systemu
  • awaria zasilania
Zalety monitoringu alarmowego
ob1

Całodobowo

24-godzinny dozór chronionego obiektu systemem monitorowania
monitoring-alarmowy-zalety

Profesjonalna ochrona

Natychmiastowa reakcja w sytuacji zagrożenia
monitoring-alarmowy-zalety-patrole

Stałe patrole

Prewencyjne podjazdy patroli interwencyjnych
monitoring-alarmowy-zalety-widocznosc

Widoczność

Oznakowane obiekty odstraszają potencjalnych intruzów