Monitoring wizyjny

TG ALARM SYSTEM

Wizyjny Monitoring Alarmowy (WMA) to stały zdalny odbiór obrazu z obiektu klienta. Odbywa się w sposób ciągły 24h lub w ustalonych pomiędzy stronami godzinach . Prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu.

Systemy WMA obsługiwane przez TG cechują się najwyższym na rynku poziomem jakości dzięki markowemu sprzętowi i wyspecjalizowanej analityce obrazu. Monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o systemy firmy BOSCH, KRONOS, GANZ.

WMA obniża koszty ochrony o 80%!

Każde zdarzenie na obiekcie dzięki zaprogramowaniu systemu jest wywoływane w formie alarmu wizyjnego i obsługiwane przez Dyspozytora TG.

W przypadku wykrycia zdarzenia alarmowego (włamania, kradzieży, pożaru, zalania itp.) podejmowana jest natychmiastowa interwencja Dyspozytora TG .

Dyspozytor wysyła Grupę Interwencyjną, a w uzasadnionych przypadkach powiadamia Policję lub inne służby.

Systemy WMA realizowane przez TG bardzo dobrze spełniają swoją rolę zarówno na placach budów jak i wspólnotach mieszkaniowych czy fabrykach, magazynach i budynkach użyteczności publicznej.

Każda instalacja WMA w ramach umowy jest dodatkowo obsługiwana przez rotacyjne podjazdy Grup Interwencyjnych, co znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa .

Rozwiązanie to jest odpowiedzią na znaczny wzrost kosztów usług ochrony fizycznej w ostatnich latach bez obniżenia jakości ochrony danego obszaru.

WMA obniża koszty ochrony nawet o 80 % a TG ALARM SYSTEM legitymuje się polisą ubezpieczeniową PZU do sumy 4 mln.

Jak działa Wizyjny monitoring Alarmowy?
monitoring-alarmowy-zalety

Włamanie

System WMA wykrywa i nagrywa naruszenie strefy
wma-zaleta-2

Natychmiastowa reakcja

Dyspozytor TG Alarm System widzi zdarzenie na monitorze w czasie rzeczywistym
wma-zaleta-3

Wysłanie patroli

Dyspozytor podejmuje decyzję o wysłaniu Grupy Interwencyjnej TG Alarm System, przy ewentualnym wsparciu Policji
wma-zaleta-4

Zatrzymanie

Ujęcie włamywacza przez Grupę Interwencyjną TG Alarm System i przekazanie funkcjonariuszom Policji.